Plans de Protecció Civil

Philae Enginyeria de Projectes SL. té àmplia experiència en la redacció de Plans de Protecció Civil, especialment a la província de Tarragona, en totes les seves tipologies, d'acord amb el Criteris de la Comissió de Protecció Civil a Catalunya, fins a la seva homologació:

  • INFOCAT.
  • NEUCAT.
  • INUNCAT.
  • SISMICAT.
  • MANUAL BÀSIC.