Explotació Depuradores Aigües Residuals.

Des de gener de 2015 Philae Enginyeria de Projectes realitza l'assessorament en l'explotació, manteniment i procés de depuració de la instal·lació de sanejament de l'EDAR de Masos de Vespella (T.M. de Vespella de Gaià). En aquest cas Philae va redactar també el projecte constructiu i va realitzar la direcció d'obres.

Des del març del de 2007 fins 2013 Philae va realitzar l'assessorament i control de seguiment de l'explotació, manteniment i procés de depuració de les instal·lacions de sanejament de les EDAR industrials de les empreses "Productes del Cafè (Brasília)," Escorxador del Baix Camp ", productes KLAM i MADI Reus, totes elles amb un tractament biològic i situades al terme municipal de Reus.

A partir del mes d'octubre de 2009 també fins a 2013, "Philae Enginyeria de Projectes SL.", També va realitzar l'assessorament i control del seguiment de l'explotació, manteniment i procés de depuració de les instal·lacions de sanejament amb tractament biològic de les EDARs de Alió i del CIM del Camp.

EDAR Escorxador del Baix Camp

EDAR Productes del Café. Brasília

EDAR Productes KLAM

EDAR MADI

EDAR CIM DEL CAMP

EDAR ALIÓ